Zebranie Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019-2020.

Informacja dotycząca sprawozdań finansowych Przedszkola za rok 2018.

Informacja

 

W związku z nałożonym obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych wynikającym z § 34, ust. 9 i 10  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuje się, że sprawozdania finansowe przedszkola  za rok 2018 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryczywół w zakładce Finanse.

Zawieszenie strajku

Szanowni Państwo

Informuję, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli od 29.04.2019 r. zajęcia wychowawczo -dydaktyczne i opiekuńcze odbywać się będą wg ustalonego wcześniej planu pracy.

Jednocześnie zawiadamiam, że Rodzice mogą zgłaszać dzieci do organizacji oddziału dyżurującego na dzień 02.05.2019 r. (tradycyjnie lista znajdować się będzie w pokoju nauczycielskim – pomieszczenie nr 7).

Serdecznie zapraszam 🙂

Elżbieta Matuszak

Strajk Nauczycieli

Szanowni Państwo!

Informuję, że akcja strajkowa nauczycieli Przedszkola Publicznego w Ryczywole trwać będzie do 26.04.2019 r.

W czasie trwania strajku przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w godzinach od 6:45 do 15:30.

Z poważaniem

Elżbieta Matuszak

Swiąteczny konkurs Rady Rodziców

Drodzy rodzice i przedszkolaki! Dziękujemy udział w konkursie wielkanocnym zorganizowanym przez Radę Rodziców. Aż 50 prac zostało dostarczonych do przedszkola. 🌾🌻🐣🐰🐇🐔💐🌸🌷🐥Wszystkie są na swój sposób piękne, indywidualne i zrobione od serca❤Dlatego też nie jesteśmy w stanie wybrać tej jednej najpiękniejszej. W związku z tym: KAŻDY otrzyma nagrodę oraz dyplom z wyróżnieniem. Pomimo ostatnich wydarzeń, ozdoby zdobią hol przedszkola i cieszą oko protestującym nauczycielom oraz przebywającym tam innym pracownikom. Zachęcam do zakupu od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 15.00. Jeszcze raz dziękuję za udział, tak liczny, bo rekordowy i prześliczny!!! Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Kaźmierczak.

STRAJK

Szanowni Państwo

Informuję, że akcja strajkowa trwać będzie nadal (najprawdopodobniej do 17.04.2019 r.).

Od 15.04.2019 r. do 23.04.2019 r. będzie czynny oddział dyżurujący zapewniający dzieciom opiekę. Zainteresowanych rodziców i dzieci serdecznie zapraszam.

Jednocześnie przypominam o regulowaniu odpłatności za przedszkole za miesiąc kwiecień.

Z poważaniem.

Elżbieta Matuszak

STRAJK

Szanowni Państwo

Podtrzymuję decyzję o odwołaniu zajęć w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole w związku z możliwością rozpoczęcia strajku od 8 kwietnia 2019 r.  Zgłoszone do oddziału dyżurującego dzieci będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę.

WAŻNE!

W przypadku ogłoszenia w mediach, do niedzieli, tj 7 kwietnia 2019 r. informacji  o odwołaniu strajku, zajęcia i dowozy odbywać się będą zgodnie z planem.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Elżbieta Matuszak