Zebranie rodziców

Zebranie rodziców

Już 2 września o godz. 16:30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Pierwsza część spotkania (ogólna) poświęcona będzie sprawom organizacyjnym pracy przedszkola i poprowadzi ją Dyrektor placówki.

Drugą częćć zebrania stanowić będą spotkania rodziców z Wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Serdecznie zapraszam :).

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015-2016

Serdeczne zapraszam wszystkich rodziców i dzieci przyjęte do Przedszkola Publicznego w Ryczywole na rozpoczęcie rokiu szkolnego 1 września 2015 r. W tym dniu spotkanie z Dyrektorem i  Wychowawcami trwać będzie od 7:00 do 11:00.

Odwozy dzieci mieszkających poza Ryczywołem odbywac się będą po godz. 11:00.

Do zobaczenia :).

Korzystne zmiany modernizacyjne w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole

Lipiec i sierpień to z jednej strony czas wakacji dla dzieci, urlopów dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Z drugiej strony to czas remontów, prac porządkowych poprawiających bezpieczeństwo i estetykę placówek oświatowych.
W Przedszkolu Publicznym w Ryczywole tym roku szkolnym remontowi i modernizacji poddany był korytarz i przyległy do budynku plac zabaw. Doposażono placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wymieniono meble w salach zajęć dla dzieci oraz w gabinecie logopedycznym i oligofrenopedagoga.
W połowie korytarza przedszkola sufity i ściany zostały gruntownie odnowione (skrobanie, szpachlowanie), następnie pomalowane. Prawie w całym korytarzu i jednej szatni dla dzieci położony został tynk mozaikowy (lamperia). Stolarz wymienił futryny. Na podłodze połowy korytarza i jednej szatni położono płytki ceramiczne. Remontowane pomieszczenia stały się przytulne i estetyczne.
Dość znacznej modyfikacji uległ przedszkolny plac zabaw. Tam prace zakończono tuż przed końcem roku szkolnego. Od sierpnia korzystają już z niego dzieci zgłoszone przez rodziców na zajęcia w okresie letnim. Nowe wyposażenie placu z pewnością zaspokoi potrzeby ruchowe wychowanków. W planach na przyszły rok w tym zakresie jest usytuowanie dwóch altan, zadaszenie piaskownic oraz ustawienie dodatkowych ławeczek.
Pomimo wykonania już wielu prac, przedszkole wymaga jeszcze licznych nakładów, jednak warto dodać, że w ocenie władz oświatowych należy do jednej z lepiej doposażonych i unowocześnionych placówek w regionie.

OGŁOSZENIE

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci i rodziców z oddziałów prowadzonych przez panie: Justynę Kozłowską, Wandę Wolniewicz i Sabinę Marcinkowską na zajęcia adaptacyjne, które odbywać się będą w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole w dniach: 27. (czwartek), 28. (piątek), 31. (poniedziałek) sierpnia w godzinach 8.30 – 11.00. Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą kapcie, coś do picia (najlepiej wodę) w podpisanych butelkach oraz ewentualnie drugie śniadanie.
Serdecznie zapraszamy
Justyna Kozłowska, Wanda Wolniewicz, Sabina Marcinkowska