„JEŻYKI” NA WYCIECZCE W STRAŻY POŻARNEJ W CHODZIEŻY