JEŻYKI GOSZCZĄ RODZICÓW NA „JEŻYKOWYM PIKNIKU RODZINNYM”