WYJAZD DO WIELKIEJ BRYTANII – DRUGA MOBILNOŚĆ- PREZENTACJA