Projekt edukacyjny – zwierzęta dzisiejsze i prehistoryczne