Zakończenie akcji Rady Rodziców „Pomoc nie od święta”