Informacja dotycząca sprawozdań finansowych Przedszkola za rok 2018.