Zebranie Rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019-2020.