Oddział dzieci 4-5-letnich, nowo przyjętych do przedszkola – informacja dla Rodziców.