Podziękowanie MEN za udział Przedszkola w akcji „Szkoła pamięta”.