Konkurs Moja Eko – zabawka

Zapraszamy do udziału w przedszkolnym konkursie pt.

Moja Eko – zabawka

Konkurs plastyczno-techniczny

Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Cele konkursu:

– rozwijanie myślenia kreatywnego u dziecka oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych u dzieci,
– wdrażanie do ochrony środowiska,
– pogłębianie wiedzy dzieci na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
-rozwijanie zdolności manualnych,
– wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych,

– poszerzenie współpracy między placówką przedszkolną a rodzicami.

 

Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego

w Ryczywole

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

– I kategoria: dzieci 3 – 4 letnie
– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:

Kryteria oceny:

  • materiały, które zostały użyte do konstrukcji zabawki,
  • kreatywność wykonanej zabawki,
  • wkład pracy uczestnika konkursu w wykonanie EKO-ZABAWKI,
  • oryginalność nazwy – EKO- ZABAWKI
  • Przewidziane są nagrody za zdobycie trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej oraz dyplomy dla wszystkich dzieci

Dodatkowe ustalenia konkursowe:

  • udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursowego,
  • przekazanie pracy organizatorom konkursu, uważa się za wyrażenie zgody na umieszczenie zdjęć, informacji rozstrzygających konkurs na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Koordynatorzy: Wanda Wolniewicz, Klaudia Kowalska, Barbara Morańska

 

 Konkurs Moja Eko – zabawka