DZIEŃ DZIECKA – ŻYCZENIA

Podsumowanie konkursu ” WIOSNA W MOIM OBIEKTYWIE”

W maju w naszym przedszkolu odbył się konkurs fotograficzny „WIOSNA W MOIM OBIEKTYWIE”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pomysłowego zdjęcia o tematyce wiosennej. Natomiast głównym celem było rozwijanie zainteresowań fotografowaniem, jako jednej z form spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi oraz promowanie pasji fotograficznej wśród przedszkolaków. W konkursie wzięło udział 24 dzieci. Wszystkie zdjęcia wzbudziły zachwyt, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace wszystkich dzieci.
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Prace konkursowe będzie można podziwiać na stronie internetowej przedszkola.
Mimo sytuacji panującej w kraju, WIOSNA nie zawiodła i pozwoliła zatrzymać wyjątkowe chwile w obiektywach przedszkolaków.

j.angielski- zabawy

Hello, how are you?

W tym tygodniu zaczynamy poznawać naszą rodzinkę. A okazja nie może być lepsza, bo dziś Święto Mam!! A Mother’s Day.
Z tej okazji, wszystkie przedszkolaki mogą zaśpiewać po angielsku mamusi piosenkę, że kochają ją rano, po południu i wieczorem – cały czas!!! Pamiętacie tę piosenkę? To piosenka o miłości, więc możecie ją śpiewać zawsze!! 

A tu specjalna piosenka dla Mamusi: I love my Mommy – kocham moją Mamę!

Na kolejne dni tygodnia, dla najmłodszych przedszkolaków mamy filmik, na którym przedstawieni są członkowie rodziny. Zobaczcie sami:

A jak wygląda Twoja rodzina? Możesz narysować?
Czy Biedronki i Motylki potrafią narysować własną rodzinę? Zapraszam do zapoznania się z piosenką:

Kto z Tygrysków ma brata? Czy też jest bardzo wysoki (very tall), jak ten z piosenki? Spróbujcie zaśpiewać:

A na koniec, jeśli chcecie, już teraz możecie zrobić prezent dla Waszej Mamy – można pokolorować wirtualnie albo wydrukować i sprezentować wersję papierową kolorowanki – duży wybór – zobaczcie sami:
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/wszystkiego-najlepszego-z-okazji-dnia-mamy
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/dzien-matki-0
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/happy-mothers-day
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kartka-super-mom
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kartka-i-love-you-mom
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/happy-mothers-day-kartka-0
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/dzien-matki

Wszystkim Mamom życzymy HAPPY MOTHER’S DAY!!!

KONKURS RECYTATORSKI ” MATEMATYKA W WIERSZACH”

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POD HASŁEM

„MATEMATYKA W WIERSZACH”

 

            1) ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Publiczne w Ryczywole, ul. Brzozowa 16, 64 – 630 Ryczywół

Nauczyciele koordynujący: Małgorzata Haupa, Klaudia Kowalska, Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

 

            2) CELE KONKURSU:
– Rozwijanie zainteresowań i popularyzacja poezji dziecięcej;
– Rozwijanie kompetencji językowych dzieci;
– Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci;
– Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach ekspresji;
– Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;
– Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

 

            3) ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole
– Konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu w zakresie „Matematyka w wierszach”

 

            4) PRZEBIEG KONKURSU:
a) Rodzic przygotowuje dziecko do prezentacji wybranego przez siebie wiersza
b) Rodzic dokonuje nagrania prezentacji wiersza przez dziecko,
c) Nagranie ( film) należy przesłać na podany adres mailowy utworzony na potrzeby konkursu: ryczywol.przedszkolaki@gmail.com do 5 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2020 r.
e) Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria: dzieci 3 – 4 – letnie
• II kategoria: dzieci 5 – 6 – letnie

 

             5) JURY:
3- osobową komisję konkursową powołuje organizator, decyzja komisji jest niepodważalna.

             6) KRYTERIA OCENY:
– Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
– Interpretacja tekstu poetyckiego (tempo, intonacja)
– Ogólny wyraz artystyczny (mimika, gesty, ewentualny kostium, rekwizyty)

 

             7) NAGRODY:
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.
Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

            8) UWAGI KOŃCOWE:

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu, oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
– Dane uczestnika zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole

Konkurs matematyczny

Regulamin przedszkolnego konkursu
„Figury geometryczne w moim życiu”

,,FIGURY WOKÓŁ NAS”
Przedszkole Publiczne w Ryczywole
Rok szkolny 2019/2020

Ideą konkursu:

Jest wzbudzanie zainteresowań dzieci kształtami – jedną z  dziedzin matematyki. Poszukiwanie kształtów w swoim otoczeniu i przedstawieniu ich w sposób artystyczny.

Organizatorem konkursu „Figury geometryczne w moim życiu”  jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Koordynatorami konkursu są: Klaudia Kowalska, Wanda Wolniewicz, Izabela Pachlińska i Justyna Kozłowska

 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Cele konkursu:
– wzbogacenie wiedzy matematycznej,
– utrwalenie poprawnego rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
– dostrzeganie tych figur w życiu codziennym; (w przedmiotach, w przyrodzie, w postaciach itp.)
– przedstawienie tych figur na papierze w formie ilustracji lub fotografii,
– poszerzenie współpracy między placówką  a rodzicami wychowanków przedszkola,

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

– I kategoria: dzieci 3- 4 letnie
– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:
– wykonanie kompozycji z figur geometrycznych, przedstawiających przedmiot, eksponat przyrodniczy, postać,

– figury geometryczne mogą być przedstawione w formie abstrakcyjnego  obrazu,

– figury geometryczne mogą być zarejestrowane  aparatem fotograficznym w formie fotografii,
– wymiar prac dowolny,
– każda ilustracja powinna zawierać tytuł,
– uczestnik konkursu przesyła tylko jedną pracę konkursową,

– uczestnik przesyła do oceny pracę konkursową w formie dwóch zdjęć – (jedna fotografia dotyczy etapu powstawania pracy, druga – to efekt końcowy),
-każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę grupy do której uczęszcza dziecko oraz nazwę konkursu),

– prace prosimy przesłać na adres: rycz-przedszkole@wp.pl


Terminy:

– Termin dostarczenia zdjęć upływa z dniem 5.06.2020r. do godziny 14:00 ,
-Komisja powołana przez Organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych prac,
– Ogłoszenie wyników nastąpi 8.06.2020r.

Postanowienia końcowe: 

Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac zwycięzców konkursu.

Kryteria oceny: pomysłowość, spostrzegawczość, walory artystyczne pracy lub fotografii.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Uwagi:

– Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację zdjęć pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
– Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów

Międzynarodowy Dzień Muzeów 18.05.20r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Serdecznie zapraszamy Państwa i dzieci do wirtualnego zwiedzania.

Proponujemy zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce:

https://www.ai360.pl/panoramy/278

Oraz wirtualny spacer wokół Zamku Królewskiego w Warszawie z przewodnikiem:

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy?fbclid=IwAR2iDLM-1emHOI-H7l0RqJ1KNuMivPDQdKyzuv0wyY2lAGH9ApTWw5L6CMo

W kolejnym linku Państwo znajdziecie inne muzea:

https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-dziecmi

Cele akcji:
– poznanie zawodu przewodnika,
– przybliżanie historii Polski,
– kształtowanie postaw patriotycznych i postawy szacunku wobec dorobku narodowego,
– wzbudzenie wrażliwości na piękno budowli, architektury, zabytków

Inicjator akcji:
Kowalska Klaudia

Konkurs logopedyczny „Domowe Rymowanki”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs logopedyczny pt. „Domowe rymowanki” został rozstrzygnięty. Do organizatorek konkursu wpłynęło 7 ciekawych wierszy.
Celem konkursu było:
– Rozwijanie kreatywności dzieci (i dorosłych ☺)
– Doskonalenie uwagi słuchowej
– Kształtowanie słuchu fonemowego
– Budowanie więzi z najbliższymi przez wzajemną współpracę
– Rozwijanie twórczych talentów
– Doskonalenie prawidłowej wymowy.
Po naradzie jury stwierdziło, że wszyscy  autorzy zasługują na laur zwycięstwa!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach. 🙂

 

 

 

Słonko mocno świeci,
Radują się dzieci,
Deszczyk robi chlap, chlap
Na polach czerwieni się mak,
Dzieci biegają po trawie
A mam siedzi przy kawie.
Wiosno, wiosno ach to TY!!!
W ogrodzie kwitną bzy.

Radek i starsza siostra Ania
Grupa: Żabki

„Sportowiec”
Gdy rano wcześnie wstaję
to zaraz chęci dostaję.
Wskakuję w swój strój sportowy
i zbiegam na dół już gotowy .
Na nogi wsuwam jeszcze korki
mijam po drodze swoje traktorki.
Piłkę nożną w ręce chwytam
grasz mecz? – brata swojego pytam.
I od rana do wieczora
gramy w piłkę – taka pora.

Staś, Jaś i mama

Grupa: TYGRYSKI

Trzylatek do przedszkola chodzić woli,
by z kolegami bawić się do woli.
I nauka przyjemniejsza,
może w grupie też łatwiejsza?!
Zatem niech koronawirus mija
i nas wszystkich tu omija.
Na placu zabaw bawić się chcemy,
to jest to, czego najbardziej teraz pragniemy!

Cezary z mamą
Grupa: KOTKI

Oto nasza rymowanka,
Skacze Laura i Lilianka,
Także Lenka skacze z mamą
I codziennie jest to samo.

Lenka z siostrami
Grupa: BIEDRONKI

 

Wszyscy w domu już siedzimy
bo wiruska się boimy.

Do przedszkola nie chodzimy
więc w łóżkach długo śpimy

Mam robi nam deserki
dietetyczne słodkie serki.

Pani pisze do nas zdalnie
z zdolnościmi u nas marnie.

Mama z tatą pomagają
bo zdolnośi duże mają.

Na podwórko wychodzimy
z psem radośnie się bawimy.

Siostra pyta się mamusi
czy maseczkę ubrać musi.

Choć się w domu nie nudzimy
za przedszkolem już tęsknimy.

Noś maseczkę słuchaj mamy
to wiruska pokonamy.

Stanisław z rodzicami
Grupa: KOTKI

 

Wczesną wiosną tego roku
Brzydki wirus wyszedł z mroku
Wszystkim nam problemy sprawił
I przedszkola nas pozbawił

Teraz w domu posiedzimy
Kilka zajęć nadrobimy
Trochę ćwiczeń gimnastyki
Trochę śpiewu i muzyki

No i w końcu przyjdzie pora
By pobawić się w aktora
Każdy aktor rzecz to znana
Ćwiczy mowę już od rana:

„Żółta żaba żarła żur
Tu szczeżuja a tam szczur
Baba bada baobaby”
Ja tak chyba nie dam rady

Trudno jednak być aktorem
Może zostać by doktorem?
Móc z wirusem się rozprawić
By w przedszkolu znów się bawić

Wojtek i tata
Grupa: PSZCZÓŁKI

 

 

 

Podziękowanie „Razem możemy więcej!!”

 

Szanowni Państwo

Pragnę podziękować pracownikom Przedszkola Publicznego w Ryczywole za przyłączenie się do akcji pomagania innym w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dziękuję Radzie Rodziców i indywidualnym sponsorom za przekazanie środków finansowych na szycie maseczek wielokrotnego użytku dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu oraz do szpitala w Poznaniu.

Darczyńcom dziękujemy! Przedszkole Publiczne w Ryczywole – SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

Zabawy z j. Angielskim

Hello!!! How are you today? Witajcie, jak się dzisiaj macie? Zapraszam do wysłuchania piosenki Hello, how are you today? 

Tygryski, jesteście? W tym tygodniu kontynuujemy temat zwierzęcy
Listen, what do you hear?
Słuchajcie, co słyszycie? Pobawmy się w zgadywanie co słychać – jeśli uda Wam się rozpoznać co za zwierzątko wydaje ten dźwięk – powtórzcie z bohaterami piosenki. A może wspólnie zaśpiewacie?

A teraz zagadka – pamiętacie jakie zwierzątka można spotkać na farmie?

Zapraszam do wykonania kart pracy.

Biedronki, Motylki, gotowi do działania?
W takim razie utrwalamy nazwy owadów (powtarzamy każdą nazwę, ok?): https://www.youtube.com/watch?v=DViQ0ZhNGig
A teraz posłuchajcie i obejrzyjcie bajkę o głodnej dżdżownicy… https://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY
Czas na kolorowankę (można wydrukować albo pokolorować na ekranie )
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/bardzo-glodna-gasienica

Kotki, Misie?
Pamiętacie jak małe ptaszki uczyły się latać? A może spróbujecie wspólnie zrobić „hop”, potem „jump” (skok) i spróbujecie zamienić się w latające małe ptaszki? Macie skrzydła (wings)? Can you fly? (potraficie latać?)

Ptaki mają piękne kolory – zobaczcie jakiego koloru ptaszki przyleciały do dzieci:

Które z tych kolorów pamiętacie?
Narysujcie ptaszki w Waszym ulubionym kolorze!

Miłej zabawy!

12