Niech żyją wakacje …

Podziękowanie „Razem możemy więcej!!”

 

Szanowni Państwo

Pragnę podziękować pracownikom Przedszkola Publicznego w Ryczywole za przyłączenie się do akcji pomagania innym w tym trudnym dla wszystkich czasie. Dziękuję Radzie Rodziców i indywidualnym sponsorom za przekazanie środków finansowych na szycie maseczek wielokrotnego użytku dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu oraz do szpitala w Poznaniu.

Darczyńcom dziękujemy! Przedszkole Publiczne w Ryczywole – SP ZOZ MSWiA w Poznaniu

Kontynuacja kształcenia na odległość

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem  MEN z 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość zostaje w placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642