Podsumowanie konkursu recytatorskiego ” MATEMATYKA W WIERSZACH”

Podsumowanie konkursu recytatorskiego ” MATEMATYKA W WIERSZACH”

 

Wiersze dla dzieci mają służyć nauce i poznawaniu najważniejszych wartości.

Czytanie ich pomaga również w rozwoju inteligencji emocjonalnej u najmłodszych.

Wiersze to jedne z pierwszych tekstów, które poznajemy, będąc dziećmi.

 

Nasze przedszkolaki też kochają wiersze, wzięły udział w konkursie recytatorski ” Matematyka w wierszach”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i popularyzacja poezji dziecięcej, prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach ekspresji, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich. Po obejrzeniu wszystkich zaprezentowanych wierszy jury podjęło decyzję.

W kategorii dzieci 3-4 letnich

I miejsce Grzegorz Jasiński 
II miejsce Martyna Rewers 
III miejsce Lena Krawczak 

W kategorii dzieci  5 – 6 letnich

I miejsce Lena Piotr 
II miejsce Zofia Jasińska 
III miejsce Michalina Bukowska 

Wyróżnienie:

Dominika Kot  i  Amelia Popielarz 

 

Dla wszystkich uczestników zostały przygotowane dyplomy i upominki.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE

Bardzo dziękujemy jury za współpracę.

Koordynatorzy:

Małgorzata Haupa, Klaudia Kowalska,Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

KONKURS RECYTATORSKI ” MATEMATYKA W WIERSZACH”

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

POD HASŁEM

„MATEMATYKA W WIERSZACH”

 

            1) ORGANIZATOR KONKURSU:

Przedszkole Publiczne w Ryczywole, ul. Brzozowa 16, 64 – 630 Ryczywół

Nauczyciele koordynujący: Małgorzata Haupa, Klaudia Kowalska, Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

 

            2) CELE KONKURSU:
– Rozwijanie zainteresowań i popularyzacja poezji dziecięcej;
– Rozwijanie kompetencji językowych dzieci;
– Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci;
– Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach ekspresji;
– Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;
– Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

 

            3) ZASADY UCZESTNICTWA:
– Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole
– Konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego utworu w zakresie „Matematyka w wierszach”

 

            4) PRZEBIEG KONKURSU:
a) Rodzic przygotowuje dziecko do prezentacji wybranego przez siebie wiersza
b) Rodzic dokonuje nagrania prezentacji wiersza przez dziecko,
c) Nagranie ( film) należy przesłać na podany adres mailowy utworzony na potrzeby konkursu: ryczywol.przedszkolaki@gmail.com do 5 czerwca 2020 r. do godz. 15.00
d) Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 czerwca 2020 r.
e) Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych:
• I kategoria: dzieci 3 – 4 – letnie
• II kategoria: dzieci 5 – 6 – letnie

 

             5) JURY:
3- osobową komisję konkursową powołuje organizator, decyzja komisji jest niepodważalna.

             6) KRYTERIA OCENY:
– Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
– Interpretacja tekstu poetyckiego (tempo, intonacja)
– Ogólny wyraz artystyczny (mimika, gesty, ewentualny kostium, rekwizyty)

 

             7) NAGRODY:
Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.
Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 

            8) UWAGI KOŃCOWE:

– Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu, oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
– Dane uczestnika zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole

KARTKA WIELKANOCNA

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych zorganizowaliśmy nasz tradycyjny konkurs plastyczny na kartkę wielkanocną. Konkurs skierowany był do przedszkolaków i ich rodziców.

Głównym celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi, rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci.

Dzieci poprosiliśmy o przygotowanie kartek wielkanocnych, a rodziców o przesłanie zdjęć prac.

Wszystkie wykonane kartki są kolorowe i pomysłowe, wykonane estetycznie. Technika wykonania prac różnorodna. Doceniamy włożoną pracę w ich przygotowanie.

Wszystkich rodzicom dziękujemy za zachęcenie dzieci do udziału w konkursie, wspieranie w tworzeniu prac, oraz przesłane zdjęcia. 

Ze względu na duże zaangażowanie dzieci, pomysłowość, przedstawiony walory artystyczne i wykorzystane różnorodne materiały do wykonania pracy powołana przez Organizatora Konkursu komisja jednogłośnie wyróżnia wszystkie pracę.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznym konkursie.

Serdecznie dziękujemy

Małgorzata Haupa, Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

KONKURS WIELKANOCNY

 

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM                      

„MOZAIKOWA KARTKA WIELKANOCNA”

           

 

      Organizatorem konkursu jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole.

      CEL:

 • rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi,
 • propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych;
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;
 • promowanie tradycji i kultury ludowej;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych;

     UCZESTNICY:

     Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole

     Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria: dzieci 3- 4 letnie
 • II kategoria: dzieci 5- 6 letnie

    WARUNKI KONKURSU:

 • Praca musi być wykonana własnoręcznie
 • Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 2 kartek;
 • Technika wykonania prac jest dowolna;
 • Format kartki nie może przekraczać formatu A5 (złożonego na pół formatu A4)
 • Każda kartka musi posiadać metryczkę (dane uczestnika konkursu: imię i nazwisko, wiek, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza)
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

    TERMINY:

            (każda osoba przysyła 3 zdjęcia: dwa to etapy powstawania kartki i jedno efekt końcowy kartki)

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

     Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.

     Ogłoszenie wyników nastąpi 10 kwietnia 2020 roku.

     Kryteria oceny: pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy.

     Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

     Uwagi:

 • Przekazując prace na konkurs, uczestnik zgadza się na umieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

       Koordynatorzy: Małgorzata Haupa, Justyna Kozłowska, Izabela Pachlińska

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WALENTYNKI BIEDRONEK I MISIÓW

 

DZISIAJ MAMY WALENTYNKI

MIEJCIE WIĘC WESOŁE MINKI

UŚMIECH NIECH NIE ZNIKA Z TWARZY

I NIECH KAŻDY SOBIE MARZY

BYŚMY SIĘ LUBILI WKOŁO

WTEDY BĘDZIE NAM WESOŁO

W dniu dzisiejszym dzieci z grupy MISIÓW i BIEDRONEK spotkały się na wspólnych zabawach walentynkowych.

Walentynki to dzień kiedy Misie i Biedronki omówiły co oznaczają słowa: miłość, przyjaźń, koleżeństwo, dobro, piękno, szacunek. Dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach i sytuacjach zadaniowych, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, uczestniczyły w zabawach ruchowych przy muzyce.

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BIEDRONKACH

 

Są takie dwa dni
Jedyne dni w roku
To święto Babci i Dziadka
Łza się kręci w oku
O tym ważnym święcie
Dobrze pamiętamy i dla naszych gości
Widowisko mamy.

 

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dlatego Biedroneczki zaprosiły swoje kochane Babcie i kochanych Dziadków na uroczystości z tej okazji. Dzieci od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości. Przybyli goście z uśmiechem na twarzy podziwiali występy swoich wnucząt.

PRACOWITY GRUDZIEŃ

Biedronki tak jak wszyscy ciężko pracowały przez cały grudzień. Poznały zwyczaje i tradycje Bożego Narodzenia, zaangażowały się w przygotowania. Ubrały wspólnie przedszkolną choinkę, która wspaniale ozdobiła naszą sale. Podczas zajęć kulinarnych piekły pierniki.

Na koniec pięknie ubrani przygotowaliśmy stół, śpiewaliśmy wspólnie kolędy, złożyliśmy życzenia, a w nagrodę odwiedził nas gość z workiem prezentów. Punktem kulminacyjnym naszego świętowania były Jasełka w wykonaniu grup starszych.