Oddział dzieci 4-5-letnich, nowo przyjętych do przedszkola – informacja dla Rodziców.

Oddział dyżurujący

Szanowni Państwo,

Pozwolę sobie przypomnieć, że od 01.08.2019 r.  w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole czynny będzie oddział dyżurujący. Wszystkich, którzy wcześniej zgłosili potrzebę  zorganizowania oddziału serdecznie zapraszam w godzinach od 6:45 do 15:30. Oddział będzie czynny przez cały sierpień. Dzieci proszę doprowadzić do sali nr 10.

Do zobaczenia :-).

Elżbieta Matuszak

 

Informacja dotycząca sprawozdań finansowych Przedszkola za rok 2018.

Informacja

 

W związku z nałożonym obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych wynikającym z § 34, ust. 9 i 10  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuje się, że sprawozdania finansowe przedszkola  za rok 2018 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryczywół w zakładce Finanse.

Zawieszenie strajku

Szanowni Państwo

Informuję, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli od 29.04.2019 r. zajęcia wychowawczo -dydaktyczne i opiekuńcze odbywać się będą wg ustalonego wcześniej planu pracy.

Jednocześnie zawiadamiam, że Rodzice mogą zgłaszać dzieci do organizacji oddziału dyżurującego na dzień 02.05.2019 r. (tradycyjnie lista znajdować się będzie w pokoju nauczycielskim – pomieszczenie nr 7).

Serdecznie zapraszam 🙂

Elżbieta Matuszak

Strajk Nauczycieli

Szanowni Państwo!

Informuję, że akcja strajkowa nauczycieli Przedszkola Publicznego w Ryczywole trwać będzie do 26.04.2019 r.

W czasie trwania strajku przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w godzinach od 6:45 do 15:30.

Z poważaniem

Elżbieta Matuszak

STRAJK

Szanowni Państwo

Informuję, że akcja strajkowa trwać będzie nadal (najprawdopodobniej do 17.04.2019 r.).

Od 15.04.2019 r. do 23.04.2019 r. będzie czynny oddział dyżurujący zapewniający dzieciom opiekę. Zainteresowanych rodziców i dzieci serdecznie zapraszam.

Jednocześnie przypominam o regulowaniu odpłatności za przedszkole za miesiąc kwiecień.

Z poważaniem.

Elżbieta Matuszak

Budowa wiaty rekreacyjnej

Dzień dobry
Zwracam się do Państwa z zapytaniem dotyczącym wykonania wiaty rekreacyjnej na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ryczywole. Dane szczegółowe zawarte są w załącznikach 1-5.
Z poważaniem
Elżbieta Matuszak – dyrektor przedszkola
tel. 67 283 71 60 lub 691 264 257

zał. nr 3- formularz ofertowy

zapytanie ofertowe wiata rekreacyjna przedszkole

zał. nr 4 Wzór umowy

zał. nr 2 Przedmiar – Wiata Drewniana.rds

zał. nr 1 Projekt architektoniczno-budowlany