Zawieszenie zajęć w przedszkolu

KORONAWIRUS – PROFILAKTYKA

Szanowni Państwo!!!

Proszę o przysyłanie do przedszkola tylko zdrowych dzieci.

Dzieci z kaszlem, katarem proszę pozostawić w domach do czasu całkowitego wyzdrowienia.

Tel. do najbliższej stacji sanitarno epidemiologicznej w Obornikach 61 29 60 407

Podziękowanie za udział w akcji „Razem na święta”.

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Razem na Święta”. Inicjatywa miała na celu zachęcenie uczniów do działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie przedświątecznym.

W tej edycji (grudzień 2019 roku) do naszej akcji przyłączyło się ponad 1 mln 100 tys. uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli. Otrzymaliśmy od Państwa ponad 10 tys. zgłoszeń!

W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom za udział w akcji.

Dziękujemy za dzielenie się dobrem i wspieranie innych!

 

Załącznik:

Dyplom – Razem na Święta

 

Z poważaniem

Anna Ostrowska 

Rzecznik Prasowy MEN

Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.

W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

Dyplom – Szkoła do hymnu

NIE DLA WSZAWICY!!! – STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

  1. Nauczyciel po otrzymaniu informacji, że wychowanek ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE). W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w przedszkolu, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.
  2. O zgłoszeniu wszawicy, nauczyciel informuje dyrekcję szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców w danej klasie lub grupie o stwierdzeniu wszawicy z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka przez rodziców oraz czystości głów WSZYSTKICH domowników
  3. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni od zgłoszenia może sprawdzić czystość skóry głowy w danym oddziale.
  4. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca lub pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych działań np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.
  5. Rodzice powinni wiedzieć, ze kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać, aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, szczotek do włosów innym dzieciom.

Z poważaniem

mgr Katarzyna Złoch

pielęgniarka szkolna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 -2020.

 

 

2 września 2019 r. serdeczne zapraszam wszystkich Rodziców i dzieci do Przedszkola Publicznego w Ryczywole na rozpoczęcie roku szkolnego 2019 -2020. W tym dniu spotkanie z Dyrektorem i  Nauczycielami trwać będzie od 6:45 do 12:00. Proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki.

Odwozy dzieci mieszkających poza Ryczywołem odbywać się będą od godz. 12:00.

Jednocześnie informuję, że 2 września w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole  o godz. 16 odbędzie się zebranie Rodziców (ogólne i grupowe)

Do zobaczenia :).