Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”

Podziękowanie za udział w akcji „Szkoła do hymnu”

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do naszej akcji „Szkoła do hymnu”.

W tym roku do wspólnego śpiewania hymnu, w piątek, 8 listopada o godz. 11:11, przystąpiło w sumie 4 121 529 uczniów oraz 405 399 nauczycieli w całej Polsce i poza granicami kraju. Łącznie swój udział w akcji zgłosiło 20 475 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa zaangażowania.

W załączeniu przekazuję Państwu pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za udział w akcji.

Z poważaniem

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN

Dyplom – Szkoła do hymnu

NIE DLA WSZAWICY!!! – STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

STANDARDY POSTĘPOWANIA PRZY WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

  1. Nauczyciel po otrzymaniu informacji, że wychowanek ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE). W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w przedszkolu, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.
  2. O zgłoszeniu wszawicy, nauczyciel informuje dyrekcję szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców w danej klasie lub grupie o stwierdzeniu wszawicy z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka przez rodziców oraz czystości głów WSZYSTKICH domowników
  3. Pielęgniarka po upływie 7-10 dni od zgłoszenia może sprawdzić czystość skóry głowy w danym oddziale.
  4. W przypadku stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, wychowawca lub pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych działań np. zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka.
  5. Rodzice powinni wiedzieć, ze kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać, aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, szczotek do włosów innym dzieciom.

Z poważaniem

mgr Katarzyna Złoch

pielęgniarka szkolna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019 -2020.

 

 

2 września 2019 r. serdeczne zapraszam wszystkich Rodziców i dzieci do Przedszkola Publicznego w Ryczywole na rozpoczęcie roku szkolnego 2019 -2020. W tym dniu spotkanie z Dyrektorem i  Nauczycielami trwać będzie od 6:45 do 12:00. Proszę zaopatrzyć dzieci w kanapki.

Odwozy dzieci mieszkających poza Ryczywołem odbywać się będą od godz. 12:00.

Jednocześnie informuję, że 2 września w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole  o godz. 16 odbędzie się zebranie Rodziców (ogólne i grupowe)

Do zobaczenia :).

Oddział dyżurujący

Szanowni Państwo,

Pozwolę sobie przypomnieć, że od 01.08.2019 r.  w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole czynny będzie oddział dyżurujący. Wszystkich, którzy wcześniej zgłosili potrzebę  zorganizowania oddziału serdecznie zapraszam w godzinach od 6:45 do 15:30. Oddział będzie czynny przez cały sierpień. Dzieci proszę doprowadzić do sali nr 10.

Do zobaczenia :-).

Elżbieta Matuszak

 

Informacja dotycząca sprawozdań finansowych Przedszkola za rok 2018.

Informacja

 

W związku z nałożonym obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych wynikającym z § 34, ust. 9 i 10  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuje się, że sprawozdania finansowe przedszkola  za rok 2018 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryczywół w zakładce Finanse.

Zawieszenie strajku

Szanowni Państwo

Informuję, że w związku z zawieszeniem akcji strajkowej nauczycieli od 29.04.2019 r. zajęcia wychowawczo -dydaktyczne i opiekuńcze odbywać się będą wg ustalonego wcześniej planu pracy.

Jednocześnie zawiadamiam, że Rodzice mogą zgłaszać dzieci do organizacji oddziału dyżurującego na dzień 02.05.2019 r. (tradycyjnie lista znajdować się będzie w pokoju nauczycielskim – pomieszczenie nr 7).

Serdecznie zapraszam 🙂

Elżbieta Matuszak

Strajk Nauczycieli

Szanowni Państwo!

Informuję, że akcja strajkowa nauczycieli Przedszkola Publicznego w Ryczywole trwać będzie do 26.04.2019 r.

W czasie trwania strajku przedszkole zapewnia dzieciom zajęcia opiekuńcze w godzinach od 6:45 do 15:30.

Z poważaniem

Elżbieta Matuszak