Podsumowanie konkursu recytatorskiego pod hasłem „Matematyka w wierszach”

Konkurs matematyczny

Regulamin przedszkolnego konkursu
„Figury geometryczne w moim życiu”

,,FIGURY WOKÓŁ NAS”
Przedszkole Publiczne w Ryczywole
Rok szkolny 2019/2020

Ideą konkursu:

Jest wzbudzanie zainteresowań dzieci kształtami – jedną z  dziedzin matematyki. Poszukiwanie kształtów w swoim otoczeniu i przedstawieniu ich w sposób artystyczny.

Organizatorem konkursu „Figury geometryczne w moim życiu”  jest Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Koordynatorami konkursu są: Klaudia Kowalska, Wanda Wolniewicz, Izabela Pachlińska i Justyna Kozłowska

 Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Cele konkursu:
– wzbogacenie wiedzy matematycznej,
– utrwalenie poprawnego rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
– dostrzeganie tych figur w życiu codziennym; (w przedmiotach, w przyrodzie, w postaciach itp.)
– przedstawienie tych figur na papierze w formie ilustracji lub fotografii,
– poszerzenie współpracy między placówką  a rodzicami wychowanków przedszkola,

Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych

– I kategoria: dzieci 3- 4 letnie
– II kategoria: dzieci 5 – 6 letnie

Przedmiotem konkursu jest:
– wykonanie kompozycji z figur geometrycznych, przedstawiających przedmiot, eksponat przyrodniczy, postać,

– figury geometryczne mogą być przedstawione w formie abstrakcyjnego  obrazu,

– figury geometryczne mogą być zarejestrowane  aparatem fotograficznym w formie fotografii,
– wymiar prac dowolny,
– każda ilustracja powinna zawierać tytuł,
– uczestnik konkursu przesyła tylko jedną pracę konkursową,

– uczestnik przesyła do oceny pracę konkursową w formie dwóch zdjęć – (jedna fotografia dotyczy etapu powstawania pracy, druga – to efekt końcowy),
-każda praca powinna posiadać metryczkę (imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę grupy do której uczęszcza dziecko oraz nazwę konkursu),

– prace prosimy przesłać na adres: rycz-przedszkole@wp.pl


Terminy:

– Termin dostarczenia zdjęć upływa z dniem 5.06.2020r. do godziny 14:00 ,
-Komisja powołana przez Organizatora konkursu dokona oceny nadesłanych prac,
– Ogłoszenie wyników nastąpi 8.06.2020r.

Postanowienia końcowe: 

Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac zwycięzców konkursu.

Kryteria oceny: pomysłowość, spostrzegawczość, walory artystyczne pracy lub fotografii.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

Uwagi:

– Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację zdjęć pracy na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Ryczywole.
– Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin oraz zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Międzynarodowy Dzień Muzeów

Międzynarodowy Dzień Muzeów 18.05.20r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Serdecznie zapraszamy Państwa i dzieci do wirtualnego zwiedzania.

Proponujemy zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce:

https://www.ai360.pl/panoramy/278

Oraz wirtualny spacer wokół Zamku Królewskiego w Warszawie z przewodnikiem:

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/panoramy?fbclid=IwAR2iDLM-1emHOI-H7l0RqJ1KNuMivPDQdKyzuv0wyY2lAGH9ApTWw5L6CMo

W kolejnym linku Państwo znajdziecie inne muzea:

https://www.dzieciochatki.pl/wakacje-z-dziecmi/wirtualne-muzeum-zwiedzanie-z-dziecmi

Cele akcji:
– poznanie zawodu przewodnika,
– przybliżanie historii Polski,
– kształtowanie postaw patriotycznych i postawy szacunku wobec dorobku narodowego,
– wzbudzenie wrażliwości na piękno budowli, architektury, zabytków

Inicjator akcji:
Kowalska Klaudia

Podsumowanie inicjatywy „Pamiętamy o naszych Paniach z Biblioteki”

Serdecznie dziękujemy wszystkim Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom za udział w akcji „Pamiętamy o naszych Paniach z Biblioteki”. Paniom z Biblioteki na pewno było bardzo miło gdy zobaczyły tyle podziękowań/życzeń i pięknych laurek.

Celami inicjatywy było:
– wzbudzenie u dziecka zainteresowania książkami,
– poszerzenie wiadomości na temat zawodu bibliotekarza i miejsca jego pracy: biblioteka,
– wzbogacenie słownictwa u dziecka,
– kształtowanie szacunku do osób wykonujących zawód bibliotekarza,
– tworzenie ciekawych prac plastycznych, oraz podziękowań/życzeń dla tych osób

Zapraszamy w przyszłym roku do ponownego przyłączenia się do akcji.

 

Inicjatorzy:
Klaudia Kowalska i Wanda Wolniewicz

Pamiętamy o naszych Paniach z Biblioteki

 

Pamiętamy o naszych Paniach z Biblioteki

Z okazji nadchodzącego Dnia Biblioteki i Bibliotekarzy 8.05.2020r. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Ryczywole do przygotowania laurki z życzeniami/podziękowaniami dla naszych Pań.

Cele inicjatywy:
– wzbudzenie u dziecka zainteresowania książkami,
– poszerzenie wiadomości na temat zawodu bibliotekarza i miejsca jego pracy: biblioteka,
– wzbogacenie słownictwa u dziecka,
– kształtowanie szacunku do osób wykonujących zawód bibliotekarza,
– tworzenie ciekawych prac plastycznych, oraz podziękowań/życzeń dla tych osób

Zdjęcia laurek prosimy przesłać bezpośrednio na adres @ biblioteki bpgryczywol@gmail.com do 11.05.2020r (poniedziałek). Pokażmy, że pamiętamy o tym ważnym święcie.

Inicjatorzy:
Klaudia Kowalska i Wanda Wolniewicz

 

Zapisz

Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci „Jak wygląda muzyka?” Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:

https://konkursydladzieci.eu/zobacz/ogolnopolski-konkurs-plastyczny-dla-dzieci-jak-wyglada-muzyka/?fbclid=IwAR1rt_P7_-j71fjMypbXMr0W8SBgM4tlyN8cpRMCSJ0nxIOotyKBp0qLC9A

Zachęcamy do odwiedzania strony „Nauczyciele czytają dzieciom”. Więcej informacji na temat akcji znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.eska.pl/bydgoszcz/nauczyciele-i-aktorzy-zabieraja-dzieci-do-swiata-wyobrazni-ruszyla-wyjatkowa-akcja-audio-aa-UtQa-rHvg-fF2d.html?fbclid=IwAR1AkaRHQKuXY2ZdusuXcMLTWERP9ieW13QcLQj0tZFiKzb-piQKoy-EfVA

Natomiast bezpośredni link na tą akcję jest tutaj:

https://www.facebook.com/Nauczyciele-czytaj%C4%85-dzieciom-106617207690168/?__tn__=%2Cd%3C-R&eid=ARBQKU4vDEwfDTUsg8k1n_AVJH3aljbPhGZqUV5lxV7XXdOgjuXPRSB7Q_jwHuV8c7qBg8f4H4iSp4O9

Podsumowanie akcji pocztówkowej pt.”Pozdrowienia z mojej miejscowości zamieszkania”

Dnia 22.04.2020r. z okazji Dnia Ziemi Pani Klaudia z grupy „Pszczółki” z Przedszkola Publicznego w Ryczywole wraz z Panią Bernadetą z grupy „Skrzaty” z Przedszkola Miejskiego nr 1 „Bajkowy Świat” w Czarnkowie ogłosiły:

Akcję – Wymiana Pocztówkowa w Internecie

  1. Pozdrowienia z mojej miejscowości zamieszkania”.

Udział wzięły dzieci 5 i 6 letnie z obu Przedszkoli.

Celem akcji było:

  • wzbudzenie zainteresowań i wiadomości o swojej miejscowości zamieszkania,
  • poszerzanie wiedzy jak należy dbać o środowisko
  • kształtowanie postawy szacunku wobec Ziemi i jej dóbr naturalnych
  • tworzenie pozdrowień dla rówieśników
  • poszerzanie wiedzy na temat innych miejscowości Polski

 

Łącznie zostało nadesłanych 17 pocztówek.

11 Pocztówek z Czarnkowa: wszystkie zostały wykonane przez dzieci z grupy Skrzaty. (Mateusz Bielejewski, Iga Przybył, Wikotoria Wróbel-Stasiak, Zofia Siemieniewska, Kacper Cyrulik-Noak, Julia Bednarek, Julia Tuta, Mikołaj Rybarczyk, Mikołaj Szwarcbach, Milena Purgiel, Dobrawa Zatoka)

6 Pocztówek z Ryczywołu: (Dominik Miler oraz Jan Rzański z gr. Pszczółki,Florian Pachliński oraz Karina Świderska z gr. Zajączki, Radosław Wołyński z gr. Żabki, Natalia Kos z gr. Tygryski)

 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za pięknie wykonanie pocztówek oraz za udział w wymianie. Dziękujemy również rodzicom za wysłanie zdjęć do koordynatorów. Upominki zostaną wręczone dzieciom po powrocie do Przedszkola 😊

Bardzo dziękujemy:
Klaudia Kowalska, Bernadeta Słaboszewska

Prezentacja wszystkich prac pod linkiem:

https://www.kizoa.com/Monta%C5%BC-Wideo/d321114771k8585953o2l1/wymiana—pocztwkowa?fbclid=IwAR3OIBvvO7Ao-oy3dBKn8mmPkA5rfspKDucT_ThLC3FOfWMWOeSi4FJcWOI

 

Podsumowanie konkursu pt. „Moja EKO – ZABAWKA”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi w naszej placówce został zorganizowany  konkurs plastyczno-techniczny pt. ,,Moja EKO – ZABAWKA”, który skierowany był do wszystkich dzieci  naszego przedszkola. Głównym jego celem było rozbudzenie zainteresowań ekologicznych  dzieci, wdrożenie do ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie EKO – ZABAWKI z tzw.  odpadów oraz nadanie oryginalnej nazwy. Uczestnicy konkursu spisali się znakomicie! Wykonane  Eko-zabawki powstały z różnorodnych materiałów ekologicznych, surowców wtórnych i sprawiły komisji konkursowej nie lada problem. Wszystkie prace były rewelacyjne i na pewno będą służyły zabawie uczestnikom konkursu! Oceniając EKO – ZABAWKI, komisja konkursowa kierowała się przede wszystkim wkładem dziecka w jej wykonanie.

Nagrodzone prace – w kategorii  – I dzieci 3 – 4 letnie

1 miejsce Aleksander Wołyśnki   Eko-miasteczko
2 miejsce Lena Krawczak  Tęczowa Żaba
3 miejsce Grzegorz Jasiński  Nakrętek

 

  w kategorii II dzieci 5 – 6 letnie

1 miejsce Radosław Wołyśnki  Śmieciołap
2 miejsce Konrad Witkowski  Świnka skarbonka
3 miejsce Emilia Żubrowska  Eko-Bartek

Pozostałe prace były również bardzo kreatywne, komisja więc wyróżniła i nagrodziła wszystkich uczestników.

Wyróżnione prace:
Filip Strzępka (Fifa Eko), Jagoda Buława (Eko-piłkarzyki), Fabian Ratajczak (Eko-samochodzik), Natalia Schubert (Wspaniały prysznic dla lalek), Karina Świderska (Tyrolka), Grzegorz Miłosek (Papierowa gitara), Stanisław Napierała (Statek kosmiczny Zeus), Mateusz Przybyła (Maticel), Lena Kos (Irobot mama), Beata Skrzypek (Jednorożec Lili), Marianna Tyderka (Tęczowa gitara)

Komisja przygotowała dla wszystkich uczestników dyplomy i drobne upominki, które zostaną wysłane tradycyjną pocztą. Kochani laureaci wypatrujcie – LISTONOSZA!

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. Gratulujemy wspaniałych pomysłów i ich realizację! Oczywiście życzymy świetnej zabawy swoją EKO – ZABAWKĄ!

Bardzo dziękujemy:
Wanda Wolniewicz, Klaudia Kowalska, Barbara Morańska

http://www.kizoa.com/Montaż-Wideo/d319941585k3507595o2l1/konkurs-pt-eko-zabawka 

 

Akcja „Wymiana Pocztówkowa w Internecie”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 5 i 6 letnie i ich rodziców/ opiekunów prawnych do udziału w akcji. Na prośbę nauczycieli proszę przesyłać prace na adres rycz-przedszkole@wp.pl (proszę w @ podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza). Pozostałe zasady uczestnictwa znajdują się poniżej i są bez zmian:

 

Akcja-o-wymianie-pocztówkowej_z przedszkolem w Czarnkowie