Na pierwszym spotkaniu Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Ryczywole członkowie spośród siebie wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną, a także wstępnie uzgodnili główne kierunki swojej pracy na rzecz dzieci i przedszkola.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016-2017

Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Agata Wesołowska,

Zastępcą przewodniczącej został Pan Adam Stachowicz,

Spotkania Rady protokołować będzie Pani Karolina Kaźmierczak

Funkcję skarbnika Rady pełnić będzie Pani Iwona Strzępka.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Pani Marzena Chmura i Pan Jarosław Skrzypek.

Pozostali członkowie Rady Rodziców to:

Pani Anna Adamczyk

Pani Joanna Buszkiewicz

Pani Olga Czarnecka

Pani Ilona Fryc

Pani Anna Gawrońska

Pani Anna Kasperek

Pani Andżelika Kasperska

Pani Patrycja Kasperska

Pani Małgorzata Kołodziejczak

Pani Justyna Rakowska-Nowak