Uczmy miłości do przyrody
uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci
by tego piękna nie niszczyły”

H. Zdzitowiecka

W dniu 20 października 2014 r. z inicjatywy pani Moniki Napierały do naszego przedszkola przybyli: pani leśnik Maria Spychała i pan leśnik Maciej Krzysztofik z Nadleśnictwa Sarbia.

Celem spotkania było:

–         zapoznanie dzieci z pracą leśnika

–         zachęcanie dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy

–         kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody.

–         pogłębianie wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym

–         uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

Goście opowiedzieli o swoim podstawowym obowiązku jakim jest troska o las. Mówili o zwierzętach i ptakach  zamieszkujących to miejsce, o ich zwyczajach i potrzebach. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przedszkolaki przypomniały sobie zasady zachowania się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, porządku, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami). Dowiedziały się także, w jaki sposób pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Goście zainteresowali dzieci swoimi opowieściami  wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty, naturalne okazy. Dużą radość sprawiła przedszkolakom gra pana Macieja na trąbce – sygnałówce, co okazało się nie takim łatwym zadaniem.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały kolorowe broszurki przyrodnicze, miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z tej możliwości skorzystały. Pytania były przeróżne, ale nasi goście na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiedzieli. Dzięki tym zajęciom dzieci poszerzyły wiadomości o lesie i jego mieszkańcach. Lepiej poznały zasady ochrony przyrody i opieki nad zwierzętami i ptakami w okresie zimowym.

Wszyscy gorąco podziękowaliśmy gościom kwiatami za tak ciekawe spotkanie.

O autorze