„Marzanno, Marzanno,

Ty ze słomy panno,

koleżanko zimy

dzisiaj Cię spalimy.

Dzisiaj Cię żegnamy,

a wiosnę witamy!”

 

W piątek 20 marca, dzieci z naszego przedszkola pożegnały zimę i  powitały tak wyczekiwaną przez wszystkich wiosnę. Przedszkolaki ze słomianą kukłą – Marzanną, kolorową Wiosną oraz gaikami przemaszerowały dookoła przedszkola przy akompaniamencie tamburyn, bębenków i brzękadełek krzycząc wesoło: „Żegnaj Zimo! Witaj Wiosno!”. Po dotarciu na placu zabaw, nastąpił tradycyjny obrzęd pożegnania zimy – spalenie Marzanny. Wszystkie dzieci uśmiechnięte i radosne z gaikami i w towarzystwie kolorowej Wiosny, wróciły  do przedszkola,  gdzie uczestniczyły w zajęciach i zabawach związanych tematycznie z nową porą roku: śpiewały piosenki, recytowały wiersze  oraz wykonały prace plastyczne o wiosennej tematyce.

Przyjście nowej pory roku będzie doskonałą okazją do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.

Wszystkim życzymy wiosennych humorów!

O autorze