W roku szkolnym 2014/2015 w naszym przedszkolu zorganizowano kilka konkursów o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Dzieci miały możliwość wykazać się posiadaną wiedzą  w zakresie:

– rozpoznawania zjawisk atmosferycznych w różnych porach roku,

– znajomości  różnych środowisk przyrodniczych,

– kształtowania opiekuńczej postawy wobec zwierząt i roślin,

– ochrony środowiska.

Przedszkolaki rozwiązywały zagadki słowne, słuchowe, wzrokowe, układały puzzle, śpiewały piosenki, rozpoznawały zdania prawdziwe i fałszywe, uczestniczyły w zabawach ruchowych, konkurencjach sprawnościowych.

Posiadaną wiedzę przyrodniczą i ekologiczną mogły też wyrazić w działalności plastycznej – wykonując grupowe lub indywidualne prace plastyczne.

Proponowane dzieciom działania były  okazją do podejmowania różnego rodzaju aktywności, wspólnej zabawy i integracji. Jesteśmy przekonani, że nasze przedszkolaki wiedzą jak dbać o przyrodę.

O autorze