Lipiec i sierpień to z jednej strony czas wakacji dla dzieci, urlopów dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Z drugiej strony to czas remontów, prac porządkowych poprawiających bezpieczeństwo i estetykę placówek oświatowych.
W Przedszkolu Publicznym w Ryczywole tym roku szkolnym remontowi i modernizacji poddany był korytarz i przyległy do budynku plac zabaw. Doposażono placówkę w nowoczesne pomoce dydaktyczne, wymieniono meble w salach zajęć dla dzieci oraz w gabinecie logopedycznym i oligofrenopedagoga.
W połowie korytarza przedszkola sufity i ściany zostały gruntownie odnowione (skrobanie, szpachlowanie), następnie pomalowane. Prawie w całym korytarzu i jednej szatni dla dzieci położony został tynk mozaikowy (lamperia). Stolarz wymienił futryny. Na podłodze połowy korytarza i jednej szatni położono płytki ceramiczne. Remontowane pomieszczenia stały się przytulne i estetyczne.
Dość znacznej modyfikacji uległ przedszkolny plac zabaw. Tam prace zakończono tuż przed końcem roku szkolnego. Od sierpnia korzystają już z niego dzieci zgłoszone przez rodziców na zajęcia w okresie letnim. Nowe wyposażenie placu z pewnością zaspokoi potrzeby ruchowe wychowanków. W planach na przyszły rok w tym zakresie jest usytuowanie dwóch altan, zadaszenie piaskownic oraz ustawienie dodatkowych ławeczek.
Pomimo wykonania już wielu prac, przedszkole wymaga jeszcze licznych nakładów, jednak warto dodać, że w ocenie władz oświatowych należy do jednej z lepiej doposażonych i unowocześnionych placówek w regionie.

O autorze