Już 2 września o godz. 16:30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Ryczywole.

Pierwsza część spotkania (ogólna) poświęcona będzie sprawom organizacyjnym pracy przedszkola i poprowadzi ją Dyrektor placówki.

Drugą częćć zebrania stanowić będą spotkania rodziców z Wychowawcami poszczególnych oddziałów.

Serdecznie zapraszam :).