Przygotowanie dzieci do rozstania z rodzicami, to zadanie bardzo ważne i jednocześnie bardzo trudne. Kontakty przedszkolaków w celach adaptacyjnych w naszym przedszkolu rozpoczynają się już kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego. Często rodzice zapisując dziecko do przedszkola pojawiają się z maluchem. Przyszłe przedszkolaki już wtedy z wielkim zainteresowaniem zaglądają do poszczególnych sal, oglądają prace i wystawy, rodzice chętnie oprowadzają dzieci w celu zaspokojenia ciekawości swoich pociech. Tradycją stały się w naszym przedszkolu dni adaptacyjne, które odbywają się w czerwcu pod koniec roku szkolnego. Te dni adaptacyjne są doskonałą okazją dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców, aby poznać przedszkole i przyszłych nauczycieli. Dzieci mogą korzystać z zabawek w swojej, przyszłej sali i wspólnie bawić się z pozostałymi przedszkolakami. Przyszłe przedszkolaki mają również okazję do zabawy na placu zabaw. Maluchy, które odwiedzają nasze przedszkole często przygotowane są do rozstania z rodzicem- wiele z nich już w czerwcu pozostaje samo (bez rodzica) w przedszkolu. Niektóre dzieci potrzebują jednak dłuższego okresu adaptacyjnego i rozstają się z rodzicem na krótką chwilę dopiero po kilku dniach. W tym roku w trzech najmłodszych grupach przedszkolnych pod koniec wakacji po raz pierwszy w przedszkolu dodatkowo dni adaptacyjne odbyły się jeszcze w sierpniu – tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Celem działań adaptacyjnych przedszkola jest:

  • Wspomaganie dzieci w procesie przystosowania do życia w warunkach przedszkolnych
  • Umożliwienie dziecku poznanie nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa,
  • Wyrabianie orientacji czasowej w rozkładzie dnia w przedszkolu,
  • Przyswojenie wiedzy o przeznaczeniu i sposobie korzystania z różnych pomieszczeń,
  • Kształtowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej,
  • Przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia emocjonalnego w procesie przystosowania się do przedszkola,
  • Obniżenie lęków rodziców związanych z koniecznością oddania dziecka personelowi przedszkola.

Efekty działań adaptacyjnych można zaobserwować już na początku roku. Start dzieci w samodzielność życia przedszkolnego przebiega łagodniej, dzieci dość szybko przyzwyczajają się do przebywania w grupie przedszkolaków pod opieką nowej osoby dorosłej. Oczywiście nie wszystkie dzieci radzą sobie bardzo dobrze z trudną sytuacją związaną z rozstaniem z osobą najbliższą (rodzicem, babcią itp.). Niektóre dzieci wymagają dłuższego okresu adaptacyjnego, wspierane są przez cały czas przez rodziców i personel przedszkola.

Wanda Wolniewicz