W miniony czwartek -10.09.2015 r. – odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Ryczywole. Rodzice spośród siebie wybrali Prezydium Rady oraz Komisję Rewizyjną, a także wstępnie uzgodnili główne kierunki swojej pracy na rzecz dzieci i przedszkola

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015-2016

Funkcję przewodniczącej Rady pełnić będzie Pani Agata Wesołowska,

Zastępcą przewodniczącej został Pan Adam Stachowicz,

Spotkania Rady protokołować będzie Pani Urszula Szacht,

Funkcję skarbnika Rady pełnić będzie Pani Iwona Strzępka.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły Panie: Karolina Zarębska i Patrycja Polcyn.

Pozostali członkowie Rady Rodziców to:

Pani Anna Kacała

Pani Marzena Chmura

Pani Kinga Kowalska

Pani Marta Chudzińska

Pani Marzena Wendlandt – Bukowska

Pani Patrycja Maćkowiak

Pani Agnieszka Wieczorek

Pani  Monika Dudczyn