W naszym Przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym z wykorzystaniem programu Kraina Baśni.
Korzystanie z programu Kraina Baśni autorstwa Agnieszki Horyzy umożliwi dziecku:
1. uczestniczenie w zabawach, np. ruchowych, plastycznych, teatralnych,
2. rozumienie poleceń i reagowanie na nie,
3. zapamiętanie rymowanek i wierszyków w języku angielskim,
4. śpiewanie piosenek w grupie,
5. rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godzinie:
Grupa JEŻYKI- 3-LATKI – 9:00
Grupa BIEDRONKI – 3-4-LATKI – 9:15
Grupa MISIE – 5-6-LATKI – 9:30
Grupa ZAJĄCZKI – 4-5-LATKÓW – 10:00
Grupa ŻABKI – 5-LATKI – 10:15
Grupa TYGRYSKI – 4-LATKI – 10:45
Grupa PSZCZÓŁKI – 4-5-LATKI – 11:00-11:30
Aktualnie odkrywamy ciekawy świat bajki „Goldilocks and the three bears” („O Złotowłosej i trzech misiach”). W trakcie poznawania tejże bajki uczymy się wielu nowych słówek:
woods-las, house-dom, bear-miś, bed-łóżko, chair-krzesło, porridge-owsianka, live-mieszkać, run-biegać, hop-skakać, sit-siedzieć, walk-chodzić, eat-jeść, sleep-spać, big-duży, small-mały, soft-miękki, hard-twardy, just right-w sam raz, cold-zimny, hot-gorący
Program jest realizowany metodą Krainy Baśni na poziomie 1 głównie w formie gier i zbaw z piosenkami i rymowankami:
„Good morning”, „Good bye”, Three Little Monkeys, Clap your hands, Two little blackbirds, „Hickory dickory dock”, Are you sleeping, „Pease porridge hot”
Na tym etapie, słuchamy płyty CD kiedy tylko możemy, w szczególności od ścieżki nr 1 do ścieżki nr 16. Uzupełnieniem jest książka, w której każda bajka wprowadza w świat dziecka słownictwo nie tylko typowe dla danej bajki, ale również ogólne, niezbędne podstawy nauki języka obcego.
Pod koniec przygody z każdą bajką odbędą się lekcje pokazowe, czyli zajęcia umożliwiające rodzicom sprawdzenie pozyskanej przez dzieci wiedzy lub przedstawienie teatralne z wybranymi grupami. Przy wejściu do Przedszkola z gazetki można zasięgnąć informacji o części materiału, słówkach, grach i zabawach realizowanych w danym okresie, oraz numerach ścieżek na płytach, które rodzice powinni włączać dzieciom, by utrwalać materiał.

Magdalena Kozłowska