Dyrektor Przedszkola Publicznego w Ryczywole i Rada Rodziców

serdecznie zapraszają

18. 11. 2015 r. (środa) o godz. 17.00

na wykład uznanego psychologa, Arkadiusza Hornika

Spotkanie to kierowane jest do wszystkich rodziców, którym nie jest obojętne szczęście i dobro ich dzieci!

Jego słuchacze tak go oceniają: Nie mówi do kamer, mówi jak człowiek do ludzi, z zaangażowaniem, z autentyczną troską o dzieci i ich nie tylko zmęczonych, ale też często pogubionych w życiu rodziców.

O autorze