Zachęcając dzieci do poznawania i kultywowania tradycji świątecznych, nie można pominąć postaci świętego Mikołaja oraz związanej z nim tradycji obdarowywania się prezentami. Z uwagi na wiek dzieci przedszkolnych, zwyczaj ten stanowi jedno z najprzyjemniejszych wydarzeń kojarzonych z okresem świątecznym. W obecnych czasach nadmiernej komercjalizacji świąt postać świętego Mikołaja jest dość mocno powiązana z materialnym charakterem świątecznego czasu. Szybkie tempo i nadmiar wydarzeń towarzyszące przygotowaniom do świąt często nie pozwalają najmłodszym na poznanie i doświadczanie uczuć takich jak miłość, radość, spokój i czynienie dobra. Aby ukazać dzieciom charytatywną i bezinteresowną działalność biskupa z Miry w grupie Tygrysków przeprowadzono projekt „Każdy może zostać świętym Mikołajem”.
Głównym celem realizacji projektu było kształtowanie postaw poprzez zrozumienie pojęcia „czynienia dobra”, jako bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi, kształtowanie postaw dobroci i radości dzielenia się z innymi. Dzieci poprzez aktywny udział w projekcie poznały historię Biskupa z Miry jako legendy dotyczącej pochodzenia Mikołaja, którą w ciekawy i prosty sposób przedstawiła dzieciom pani Sława Wrembel – nauczycielka religii ze Szkoły Podstawowej w Ryczywole. Z wielkim zaangażowaniem i radością przygotowały dla świętego Mikołaja prezenty – ciepły szalik oraz łańcuch choinkowy, którymi gość został obdarowany podczas wizyty w grupie. Z radością przekazały przyniesione na andrzejki słodycze dzieciom do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu. Wykonały ciekawe prace plastyczne oraz nauczyły się piosenki o Mikołaju, którą zaprezentowały podczas jego wizyty. Wspólnie zorganizowały „mikołajkowy kącik”, na który złożyły się rekwizyty Mikołaja, jego strój oraz liczne o nim książeczki. Palcem po mapie i globusie odbyły podróż na biegun północny do Laponii, do domu Mikołaja. Podczas jego wizyty w sali doskonaliły umiejętność zadawania pytań poprzez przeprowadzenie „Wywiadu z Mikołajem”. Na zakończenie projektu wspólnymi siłami wykonaliśmy grę planszową „Wyścig do mikołajkowego worka”, w którą wspólnie zagraliśmy z grupą Misiów. Gra dostarczyła dzieciom wiele radości, ćwiczyła różne umiejętności poprzez wykonywanie zadań ukrytych w oznaczonych polach. Grę do wspólnej zabawy udostępniono też innym chętnym grupom.
Realizacja projektu pozwoliła dzieciom wzbogacić wiedzę o Mikołaju oraz uświadomiła, że można czerpać radość również z dawania prezentów, a nie tylko otrzymywania.