W miarę wzbogacania wiedzy i nabywania nowych doświadczeń dzieci coraz lepiej rozumieją siebie i otaczający je świat. Naszą rolą jest stawianie przed dziećmi takich zadań, aby w bezpiecznych warunkach mogły obserwować skutki podejmowanych czynności i wyciągać wnioski. Dlatego też w ramach współpracy z rodzicami i integracji grup BIEDRONECZKI i JEŻYKI wspólnie przeprowadziły kilka zabaw badawczych i eksperymentów. W trakcie swoich działań dzieci zdobywały informacje o swoich możliwościach wprowadzania zmian w otoczeniu, rozwijając umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania. Dzięki pomysłowości i chęci uczestnictwa w życiu przedszkola mama Nataniela zaprezentowała dzieciom przygotowane zabawy badawcze m.in. „ Jak przekłuć balon, bez jego przebijania”, „Ocean w butelce”, „Widowiskowe doświadczenie, czyli jak wykorzystać tabletkę musującą do zabawy edukacyjnej”, „Jak zrobić niepękające bańki mydlane do odbijania”. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły we wspólnych zabawach badawczych i eksperymentowaniu. Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkolaków.