Informacja dotycząca konkursu na logo Przedszkola Publicznego w Ryczywole

Szanowni Rodzice.
Informuję, że 29 lutego 2016 r. upłynął czas składania prac w ramach ogłoszonego konkursu na logo przedszkola. W regulaminie konkursu przewidziano II etapy oceny prac. Pomija się I etap tzn., głosowanie Rodziców, gdyż liczba zgłoszonych prac jest mniejsza niż 10. W związku z tym zwycięzcę konkursu wybierze powołana komisja.