W styczniu pożegnaliśmy z przedszkolakami Goldilocks-Złotowłosą i jej świat bajki „Goldilocks and the three bears” („O Złotowłosej i trzech misiach”). W trakcie poznawania tejże bajki nauczyliśmy się w formie gier i zabaw wielu słówek, wierszyków i piosenek. Teraz będziemy je utrwalać, uczyć się nowych wraz z nową bajką metody Krainy Baśni.

Aktualnie odkrywamy kolejny ciekawy świat nowej bajki „The Gingerbreadman” („O Piernikowym Ludziku”).
W trakcie poznawania tejże bajki uczymy się wielu nowych słówek:

mother – mama want – chcę ears – uszy
father – tata make- robię mouth – buzia
grandma- babcia see – widzę nose- nos
grandpa- dziadek say- mówię hands -dłonie
old- stary arms – ręce legs – nogi
day- dzień belly – brzuszek toes- paluszki u stóp
lake- jezioro head- głowa eyes – oczy
farmer- rolnik shoulders- ramiona
fox- lis knees- kolana
cow- krowa gingerbread- piernik
horse- koń gingerbreadman – piernikowy ludzik

Uczymy się poprzez zabawę! Dlatego poznajemy wiele piosenek, rymowanek, gier i zabaw:
„Here is the beehive” „Round and round the garden”
“Simon says” “Friend my friend, don’t say no…”
“Head and shoulders” “Where is thumbkin”
“Run, run as fast as you can…” “Hallo-hoo…”
“Hokey Pokey”

Utrwalamy też wcześniej poznane rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki oraz piosenki i wierszyki.
Na tym etapie, słuchamy płyty CD od ścieżki nr 17 do ścieżki nr 30.

Uzupełnieniem jest książka, w której każda bajka wprowadza w świat dziecka słownictwo nie tylko typowe dla danej bajki, ale również ogólne, niezbędne podstawy nauki języka obcego.

W maju we wszystkich grupach odbędą się lekcje pokazowe, czyli zajęcia umożliwiające rodzicom sprawdzenie pozyskanej przez dzieci wiedzy. W czerwcu natomiast, wybrane grupy 5-6latków przedstawią teatrzyk z poznanych bajek. Przy wejściu do Przedszkola z gazetki można zasięgnąć informacji o części materiału, słówkach, grach i zabawach realizowanych w danym okresie, oraz numerach ścieżek na płytach, które rodzice powinni włączać dzieciom, by utrwalać materiał.

Magdalena Kozłowska