Drodzy Państwo 3. czerwca odbędzie się II Gminny Konkurs Recytatorski organizowany przez Przedszkole Publiczne w Ryczywole, tym  razem pod hasłem “Przyroda słowem zaklęta”. Poniżej przedstawiamy regulamin tegoż konkursu i zapraszamy do udziału.

REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM „PRZYRODA SŁOWEM ZAKLĘTA”

 

 • ORGANIZATOR KONKURSU:

Sabina Marcinkowska, Aldona Markwitz i Justyna Kozłowska

Przedszkole Publiczne w Ryczywole

Os. Przyjaźni 5

64 – 630 Ryczywół

 • CELE KONKURSU:
  1. Rozwijanie zainteresowań poezją
  2. Rozwijanie kompetencji językowych dzieci.
  3. Kształcenie postaw proekologicznych.
  4. Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci
  5. Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności
  6. Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich
  7. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.
  8. Popularyzacja literatury dziecięcej.
  9. Uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.
 • ZASADY UCZESTNICTWA:
  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci ze wszystkich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy Ryczywół w wieku od 3 do 6 lat.
  2. Każdy oddział może zgłosić do udziału maksymalnie 4 dzieci wyłonionych w toku wewnętrznych (grupowych) eliminacji.
  3. Uczestników należy zgłosić (Karta zgłoszenia w załączeniu) u organizatorów do 20 maja 2016r.
  4. Konkurs będzie miał formę prezentacji wybranego wiersza o tematyce przyrodniczej( np. o roślinach, zwierzętach, ochronie środowiska itp.) dowolnego polskiego poety.
  5. Opiekun uczestników dostarcza organizatorom teksty wierszy.
 • PRZEBIEG KONKURSU:
  1. I etap: eliminacje w oddziałach
  2. II etap: II Gminny Konkurs Recytatorski organizowany przez Przedszkole Publiczne w Ryczywole, 03. czerwca 2016r. o godz. 16. 00 w GOK Ryczywół
  3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych
 • I kategoria: dzieci 3 – 4 – letnie
 • II kategoria: dzieci 5 – 6 – letnie
 • JURY
  1. 3- osobową komisję konkursową powołuje organizator .
  2. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 • KRYTERIA OCENY:

Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:

 1. Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 2. Interpretacja tekstu poetyckiego
 3. Tempo
 4. Intonacja
 5. Kultura słowa
 6. Ogólny wyraz artystyczny ( mimika, gesty, ewentualne przebranie, rekwizyty)
 • NAGRODY:
  1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów w każdej kategorii wiekowej.
  2. Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy.
  3. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody.
  4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez Jury.

 

O autorze