Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.

Biedronki chętnie podejmują zabawy badawcze i eksperymenty.  Podczas zajęcia otwartego dla rodziców przeprowadziły zabawy badawcze z wodą i ziemią, prowadziły obserwację i wyciągały wnioski z doświadczeń, zapoznały się ze skutkami nieprawidłowego gospodarowania zasobami przyrodniczymi , potrafiły zgodnie współpracować. Na koniec  zajęć założyły hodowlę dżdżownic i stworzyły mandale z naturalnych materiałów.