W dniu 10 maja o godzinie 10:00 w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na logo naszej placówki. W konkursie wzięło udział 6 uczestników, którzy  przedstawili swoją propozycję znaku graficznego. Po obejrzeniu wszystkich złożonych prac Komisja Konkursowa w składzie:

– Pani Wójt Renata Gembiak – Binkiewicz  (organ prowadzący)

– Pani Izabela Serwin (organ prowadzący)

– Pani Agata Wesołowska (Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w    Ryczywole)

– Pani Urszula Szacht (Rada Rodziców Przedszkola Publicznego  w Ryczywole)

– Pani Henryka  Sawińska (pracownik Przedszkola Publicznego w Ryczywole)

– Pani Ewa Horkawy (pracownik Przedszkola Publicznego w Ryczywole)

– Pani Izabela Grela (nauczyciel Przedszkola Publicznego w Ryczywole)

– Pani Agata Bukowska (nauczyciel Przedszkola Publicznego w Ryczywole)

Nad całością czuwała oraz członkiem Komisji była również Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego  w Ryczywole – Elżbieta Matuszak.

W wyniku głosowania zwycięzcą konkursu została Pani Agnieszka Adamczyk i jej syn Kamil Adamczyk z grupy Tygrysków. Ich pomysł na logo Przedszkola Publicznego w Ryczywole uzyskał największa liczbę punktów. Wybrany znak graficzny, który będzie wykorzystywany przez naszą placówkę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych będzie można oglądać na gazetce w holu przedszkola i na stronie internetowej placówki. Gratulujemy !

Nagroda główna zostanie wręczona na festynie z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Publicznym w Ryczywole. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział oraz drobne upominki. Organizatorzy konkursu bardzo dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie  i  udział.

  LOGO PRZEDSZKOLAlogo kolor kontur

Zwycięzcom  – Pani Agnieszce Adamczyk i jej synowi Kamilowi raz jeszcze gratulujemy! 🙂