W  ramach współpracy naszego Przedszkola z sołectwami została zorganizowana ,,Majówka z Przedszkolakami”, która odbyła się w sobotę 14 maja. W przygotowanie imprezy bardzo zaangażowały się  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Skrzetusza, bo właśnie tutaj odbyła się uroczystość.
Z zaproszenia na majówkę skorzystali nie tylko mieszkańcy Skrzetusza lecz również pracownicy przedszkola, przedszkolaki i ich najbliżsi. W sali wiejskiej zrobiło się głośno i kolorowo, ponieważ dzieci z trzech grup przedszkolnych umilały gościom czas prezentując swoje wokalne i taneczne umiejętności. Tygryski, Zajączki i Misie pod kierunkiem pań – Wandy Wolniewicz, Moniki Szczeciny i Agaty Bukowskiej zaprezentowały w większości utwory związane z wiosną wykorzystując do tego różnorodne rekwizyty. Występy przedszkolaków nagrodzone zostały serdecznymi i głośnymi brawami przez bardzo liczną publiczność. Po występach dzieci przedszkolnych na scenie pojawił się amatorski zespół ludowy ,,Chludowska Mazeloka” pod kierunkiem muzycznym pani Aliny Forysiak. Zespół ten zaprezentował publiczności bardzo szeroki wachlarz utworów ludowych a nawet operowych. Podziwiając umiejętności muzyczne i teatralne członków zespołu ,,Chludowska Mazelonka” publiczność również dołączyła się do śpiewu i zabaw, a na koniec poprosiła o BIS!

      W uroczystości uczestniczył również sołtys wsi Skrzetusz – pan Marian Głów oraz prezes Kółka Rolniczego w Skrzetuszu – pan Mariusz Nowak – składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie sali. W imieniu pani Dyrektor Przedszkola Elżbiety Matuszak składamy serdeczne podziękowania Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzetuszu za wielkie zaangażowanie i okazane serce wszystkim przybyłym na majówkę.

      Za organizację tego majowego spotkania kierujemy przede wszystkim podziękowania do Rodziców dzieci z grupy Zajączków, Misiów i Tygrysków. Serdecznie dziękujemy za wsparcie, przygotowanie dzieci, zakup różnych produktów oraz za zaangażowanie.