TYGRYSKOWY TOR PRZESZKÓD

Aktywność fizyczna i rozwój sprawności ruchowej dzieci, zajmuje w przedszkolu szczególne miejsce. Ruch jest naturalną potrzebą małego  dziecka, jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego, motorycznego i społecznego. Dlatego Tygryski chcąc być zwinne, sprawne, sprytne i szybkie jak prawdziwe tygrysy, często pokonują przygotowany dla nich tor przeszkód. Wspinaczka po drabince, przejście po równoważni, zjeżdżalnia, przejście w tunelu, przeskoki obunóż, przesuwanie się po ławeczce, przejście przez szarfy i po sensorycznych jeżykach dla żadnego Tygryska nie jest problemem. Dzięki tym zajęciom dzieci wzmacniają swoją sprawność ruchową, uczą się zdyscyplinowania, przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa, wytrwałości w pokonywaniu trudności, wzmacniają wiarę w swoje możliwości, doskonalą koordynację, a przede wszystkim świetnie się bawią, co widać na załączonych zdjęciach. Tor przeszkód to jest to, co Tygryski lubią najbardziej !