W okresie jesiennym w naszej grupie realizowaliśmy projekt ,,Las”. W ramach projektu wykonywaliśmy wiele prac plastycznych, prowadziliśmy różnorodne obserwacje, dokonywaliśmy pomiarów drzew. Naszą wiedzę wzbogacaliśmy podczas spotkań z ekspertami – z leśniczym i myśliwym. Odpowiedzi na nasze pytania poszukiwaliśmy na wycieczkach w lesie i w parku oraz w DREWSTYLU i w Nadleśnictwie Sarbia. Wszystkie skarby i eksponaty gromadziliśmy w naszym CENTRUM BADAWCZYM. Przeprowadzony projekt ugruntował naszą wiedzę.

http://