W dniu 27 lutego 2017 roku  odbyło się spotkanie ze strażakiem – panem Kamilem Gapińskim. Głównymi celami spotkania było zapoznanie dzieci z zawodem i pracą strażaka oraz jego mundurem i wyposażeniem, ukazanie dzieciom przydatności wykonywania tego zawodu, wzbogacanie czynnego i biernego słownika dzieci, budzenie szacunku dla pracy strażaków, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spotkania.

Nasz gość w interesujący sposób dokonał prezentacji omawianego tematu ( stroju strażaka, sprzętu i urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej).  Opowiadał dzieciom o zagrożeniach, które mogą spotkać w domu, przypomniał o zasadach bezpieczeństwa podczas użytkowania różnych sprzętów. Sprawdził też znajomość numerów alarmowych, zapoznał dzieci z sytuacjami, podczas których należy powiadomić straż pożarną. W trakcie dyskusji panowała atmosfera przepełniona emocjami, dzieci chętnie zabierały głos.

Dziękujemy Panu Kamilowi Gapińskiemu za interesujące spotkanie.