W ostatnim tygodniu dzieci z grupy „KOTKÓW” rozmawiały na temat pierwszych oznak wiosny. Poznały nazwy i cechy charakterystyczne wiosennych kwiatów, rozmawiały na temat pogody oraz starego ludowego przysłowia „W marcu jak w garncu ”. Na spacerach szukały kwiatów, pąków na drzewach oraz nasłuchiwały czy nadleciały już ptaszki.