W naszym Przedszkolu w ostatni czwartek odbył się konkurs MAM TALENT. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w czterech kategoriach – śpiew, taniec, recytacja oraz umiejętności sportowe. Uczestnicy konkursu swoje umiejętności przedstawili na bardzo wysokim poziomie i dlatego jury, które czuwało nad prawidłowym przebiegiem konkursu zdecydowało się nagrodzić wszystkie dzieci równorzędnie. Każde występujące dziecko za swój występ otrzymało dyplom. Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i oczywiście talentu.
Dziękujemy członkom jury – w składzie- p. Elżbieta Matuszak, p. Karolina Kźmierczak, p. Marzena Chmura, p. Justyna Kozłowska, p. Anna Lubońska za prawidłowy przebieg konkursu. Dziękujemy również Radzie Rodziców Przedszkola za ufundowane nagrody oraz p. Adamowi Stachowiczowi za wykonanie zdjęć.

http://