Dzieci chętnie uczestniczą w zabawach plastycznych rozwijają inwencję twórczą, pomysłowość, a także nabywają umiejętności pracy zespołowej. W tym celu BIEDRONKI wraz z MISIAMI wykonały wspólnie prace plastyczne.