24 kwietnia 2017 r. w grupie KOTKÓW odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. Przedszkolaki z niecierpliwością czekały na przybycie swoich opiekunów, a podczas zajęć każdy starał się zaprezentować jak najlepiej. Tematem przewodnim było „Wiejskie podwórko”
Dzieci miały do wykonania przeróżne zadania, poczynając od oglądania prezentacji multimedialnej pt. „Zwierzęta na wsi ” i udzielania odpowiedzi na pytania nauczyciela dotyczące jej treści, odróżniania zwierząt żyjących w gospodarstwie od zwierząt żyjących w ZOO, dzielenia wyrazów na sylaby, przeliczania elementów, określania kolorów po współpracę w grupach podczas składania puzzli i tworzenia wiejskiego podwórka..
Tego dnia rodzice mieli możliwość obserwowania swoich pociech podczas zajęć, ich aktywności, koncentracji uwagi oraz zasobu wiadomości i umiejętności. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w proponowanych formach działalności, dając w ten sposób wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu.
Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia, rozwieszone prace oraz fotografie upamiętniające to ważne wydarzenie.
Serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za przybycie na zajęcia.:):)