Po ogłoszeniu konkursu na kartkę wielkanocną zostałyśmy pozytywnie zaskoczone ilością chętnych uczestników. Przygotowano 80 sztuk kartek. Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich opiekunom za udział w konkursie. Gratulujemy pomysłów.

Wszystkie przygotowane kartki zostały wyeksponowane na holu przedszkola. Dzięki pomocy rodziców,  zostały sprzedane na kiermaszu przedszkolnym, a pieniądze przekazane na konto Rady Rodziców.

Wszystkie dzieci otrzymały nagrody i dyplomy za udział w konkursie. Serdecznie dziękujemy sponsorom za dofinansowanie nagród dla dzieci.

Haupa Małgorzata i Kozłowska Justyna