Prace w ogródku przedszkolnym zainspirowały nas do prowadzenia obserwacji niektórych robaków. W naszej sali założyliśmy hodowlę dżdżownic. Z wielką ciekawością obserwowaliśmy sposób poruszania się, nawet sami podejmowaliśmy różne próby zabaw ruchowych. Wiemy, że dżdżownice chociaż może nie wyglądają atrakcyjnie to przecież w świecie przyrody odgrywają ogromną rolę. Każda okazja do poszerzania naszych wiadomości i umiejętności przyrodniczych jest dla nas bardzo cenna. Podczas prowadzonych obserwacji mogliśmy też rozwinąć swoje umiejętności matematyczne, ruchowe, plastyczne.
TE ZABAWY BYŁY SUPER!

http://www.kizoa.com/Movie-Video-Slideshow-Maker/d114888724kP445729268o2l1/hodowla-ddownic-w-grupie-zajczkw