Na chodniku przystań bokiem, popatrz w lewo bystrym okiem.

Skieruj w prawo wzrok sokoli, znów na lewo spójrz powoli.

Jezdnia wolna – więc swobodnie mogą przez nią przejść przechodnie.

Nowy rok szkolny 2017/2018, Tygryski rozpoczynają od utrwalania zasad ruchu drogowego. Wybraliśmy się na pobliskie ulice, aby przypomnieć sobie zasady  prawidłowego przejścia  przez jezdnię. Poznaliśmy znaki drogowe. Wiemy, że różnią się kolorem, kształtem i znaczeniem, ale wszystkie są bardzo ważne. Wiemy, jakie jest znaczenie sygnalizacji świetlnej. Nauczyliśmy się wiersza, piosenki, utrwaliliśmy alarmowe numery telefonów, wykonaliśmy prace plastyczne. Z dostępnych przyborów, rekwizytów organizowaliśmy zabawy związane z bezpieczeństwem na drodze. To był bardzo pracowity tydzień.