W minionym tygodniu dzieci z grupy KOTKÓW rozmawiały o bezpieczeństwie. Przedszkolaki utrwaliły sobie znajomość podstawowych znaków drogowych, poznały pojazdy uprzywilejowane oraz numery alarmowe. Następnie dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe wybrały się na krótką wycieczkę, podczas której obserwowały ruch uliczny i tym samym wykorzystywały wcześniej zdobytą wiedzę w praktyce. Przedszkolaki wykonywały również prace plastyczne związane z tematem bezpieczeństwa oraz uczestniczyły w różnych grach i zabawach utrwalających zdobyte wiadomości. Podsumowaniem tygodniowej pracy było spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczywole: Panią Agnieszką Koch i Panem Alanem Wachem, którzy przybliżyli dzieciom pracę strażaka oraz przeprowadzili pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa. Serdecznie dziękujemy przemiłym gościom za przybycie.