Biedroneczki poznały zasady ruchu drogowego. Podczas spaceru miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, rozpoznawały i nazywały znaki drogowe, utrwaliły zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.