W ostatni czwartek nauczyciele, którzy uczestniczą w projekcie unijnym ,,Mobilność edukacyjna kadry szkolnej” – połączyli się internetowo z przedszkolem angielskim w Cardiff. Przedszkole pod nazwą ,,Ely and Caevau Children’s Centre” – oczekiwało w dniu 26 października na połączenie video z naszym przedszkolem. Wszyscy z wielkim podekscytowaniem czekaliśmy na informację z angielskiego przedszkola. Podczas połączenia z przedszkolem angielskim pomagał nam nasz pan anglista – Maciej Bartol, który poprowadził rozmowę z angielskimi pedagogami. Nasze dzieci podczas spotkania z angielskimi przedszkolakami mogły zaprezentować swoje umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego. Przedszkolaki zaprezentowały różne ćwiczenia ruchowe pytając angielskie dzieci –,,Czy potraficie skakać? Czy potraficie klaskać? Czy potraficie pływać? –oczywiście wszystkie pytania były zadawane w języku angielskim. Nasze przedszkolaki zaprezentowały również zabawę w zwierzątka ilustrowaną ruchem. My natomiast wysłuchaliśmy śpiewu dzieci angielskich, którym akompaniowały panie na różnych instrumentach muzycznych. Na zakończenie naszego spotkania dzieci z grupy Jeżyków wraz z panią Sabiną Marcinkowską zaśpiewały piosenkę na pożegnanie. Wszyscy – zarówno dzieci jak i dorośli bardzo pozytywnie przeżyli spotkanie z angielskim przedszkolakami. Mamy nadzieję, że kontakty z tym przedszkolem będą utrzymywane i już niedługo powtórzą się ponownie.
Po spotkaniu z dziećmi z angielskiego przedszkola, nasze przedszkolaki spotkały się z Maksiem i panią Olgą. Maksiu jest przedszkolakiem, uczęszczającym do ,, Academy at St Jamea’s” w Bradford. Podczas spotkania pani Olga zaprezentowała nam przedszkolny strój Maksia, poznaliśmy też zwyczaje panujące w przedszkolu angielskim. Spotkanie to wywarło na wszystkich duże wrażenie. Dziękujemy pani Oldze i oczywiście Maksiowi, za zapoznanie nas ze zwyczajami angielskiego przedszkola.